Disclaimer


Disclaimer

 1. In deze      disclaimer wordt verstaan onder:
  • de       webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze       disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten       gelden;
  • de       uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en):       onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,       beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk)       kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken,       plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u:       de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de       webpagina gebruikt;
  • de       inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of       videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade:       directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren       data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het      onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te      gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De      uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te      actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het      mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De      uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich      feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de      deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De      inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De      uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden      toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het      gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen      raadplegen.
 6. De      uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst      moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande      verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van      verandering of beëindiging.
 7. Behoudens      deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de      webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen      bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd      of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een      inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie      en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent      verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De      uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de      webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina      zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever      de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de      uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,      handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en      vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,      veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants      e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw      gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook      of de rechten van derden.